Algemene ledenvergadering (ALV) vrijdag 18 maart 2022

Algemene ledenvergadering (ALV) vrijdag 18 maart 2022


Op vrijdag 18 maart 2022 om 19:30 vind de algemene ledenvergadering (ALV) plaats.

Datum       : 18 maart 2022
Aanvang    : 19.30 uur
Locatie       : Kantine FCC de IJsselcrossers en/of Digitaal
Aanmelden : secretariaat@ijsselcrossers.nl

Agenda:

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter
 2. Notulen 2021
 3. Jaarverslag 2021 van de secretaris
 4. Kascontrole 2021
 5. Jaarverslag Penningmeester
 6. Begroting 2022 en vaststellen contributie 2023
 7. Bestuur formatie
 8. Jaarverslag commissies
  - Baancommissie
  - Trainerscommissie
  - Intakecommissie
  - Kantinecommissie
  - Sponsorcommissie
  - EHBO commissie
  - Activiteiten commissie
 9. Rondvraag

Aansluitend is er uitleg / informatie over deelname aan wedstrijden. Dus mocht je meer informatie willen hebben of nog twijfelen om mee te doen, zorg dat je er dan bij bent.

 

Algemene ledenvergadering (ALV) vrijdag 18 maart 2022